มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน 2562” (KHAO YAI MARATHON 2019) วิ่ง… เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน นับเป็นการจุดประกายให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี 2561 เป็นการจัดงานครั้งแรกและประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า 5,000 คน ทั้งประเภท Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบสมบูรณ์ ทำให้นักวิ่งที่มาร่วม การแข่งขันมีความพอใจ พร้อมได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่งที่สวยงาม มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว จึงได้รับการโหวตจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากเว็บไซต์ WINGNAIDEE ให้เป็นอันดับที่ 3 ของงานวิ่งยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากการจัดแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,400 รายการ

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน และ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า “…การแข่งขันปีนี้มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมทั้งสิ้น 7 ถ้วยรางวัล ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการของทั้ง ๓ มูลนิธิฯ ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน 2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 7,710 คน แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย-หญิง เป็น 5 ประเภท ดังนี้คือ 1. Marathonระยะทาง 42.195 กิโลเมตร จำนวน 1,073 คน 2. Half Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตรจำนวน 2,227 คน 3. Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 2,098 คน 4. Family Run ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร จำนวน 488 คน 5. Run for Healthระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ไม่แบ่งอายุและเพศ จำนวน 1,596 คน หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

1. Marathon (ชาย/หญิง) ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ชนะเลิศวิ่งมาราธอนชาย คือ สิบเอก ธนาทิพย์ ดีฉิม (ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 43นาที) ชนะเลิศวิ่งมาราธอนหญิง คือ คุณรจศิรินทร์ นึกชอบ (ทำเวลาได้ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

2. Half Marathon (ชาย/หญิง) ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 8,000บาท ชนะเลิศวิ่งฮาฟมาราธอนชาย คือ คุณวงศ์บวร ผัสดี (ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 16 นาที)ชนะเลิศวิ่งฮาฟมาราธอนหญิง คือ คุณอิสยาภรณ์ แสงทอง (ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 44 นาที)

3.Mini Marathon (ชาย/หญิง) ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอนชาย คือ คุณธันวารัตน์ คำจริง (ทำเวลาได้ 37 นาที)

ชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอนหญิง คือ คุณดลยา เคราะห์ดี (ทำเวลาได้ 44.28 นาที)

4.Family Run (ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+1 รวม 4 คน) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท คือ

คุณชลธิชา ประจง : แม่(ทำเวลาได้ 20.03 นาที) ด.ช.อชิรวิทย์ ม่านกลาง : ลูก (ทำเวลาได้ 20.04นาที) ด.ช.ณัฐพล ม่านกลาง : ลูก (ทำเวลาได้ 20.06 นาที) ด.ช.พัชรพล ประจง : หลาน (ทำเวลาได้ 20.07นาที)

เหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี 2561 เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” สำหรับปี 2562 เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” เมื่อสะสมเหรียญรูปสัตว์ครบ 5 ปีต่อเนื่องแล้วมาต่อกัน จะได้เหรียญรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo)

เหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปสัตว์ในเขาใหญ่ ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล นอกจากนี้ ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะ Marathon และ Half Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อ Finisher และของที่ระลึก

พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุข ในฐานะกรรมการดำเนินงานแข่งและเทคนิค กล่าวว่า “สำหรับไฮไลท์ จากการแข่งขันอยู่ที่มาราธอน 42.195กิโลเมตร เส้นทางวิ่งใน Toscana Valley เขาใหญ่ ประมาณ 5-6 กิโลเมตร จะได้สัมผัสธรรมชาติและสถาปัตยกรรมหอเอนปิซ่าจำลอง เหมือนได้วิ่งอยู่ในประเทศอิตาลี สำหรับข้อมูลนักวิ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิ่งจากกรุงเทพฯ รองลงมานักวิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และอีก หลายจังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่บริเวณจัดงานมีกิจกรรมมากมาย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์จากอำเภอวังน้ำเขียว ตลอดจนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ อาทิ สินค้าจากร้านวิสาหกิจชุมชน สินค้าสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สินค้า OTOP สินค้า SME การจัดเลี้ยงอาหารในวันงานได้รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการ กองทัพบก รวมทั้งจาก CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ แจกอาหาร เกี๊ยวกุ้ง ขนมจีบ กาแฟจังเกิ้ล เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมาได้ระดมอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม มาร่วมสนับสนุนอีกมากมาย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์กรท้องถิ่น เทศบาลหมูสี กลุ่มพนักงานจาก บริษัท ฤทธา จำกัด ธนาคารกรุงไทย สถาบันผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทอสคาน่า วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ครีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา ฯลฯ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีมาก โรงเรียนทั้ง ๗ โรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลหมูสี รวมกันจัดอัศจรรย์เชียร์ให้กำลังใจนักวิ่ง ก่อนเข้าเส้นชัย น้องๆ นักเรียนยังจัดร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บขยะทั้งก่อนและหลังจบงาน”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khaoyaimarathon.run และ Facebook KHAOYAI MARATHON รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ อาทิ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ … “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

มาวิ่ง… เพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย
มาวิ่ง… เพื่อผู้พิทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย
มาวิ่ง… เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย
มาวิ่ง… เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ 3 มูลนิธิฯ
ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป… จะสร้างผืนป่าให้กลับมา