” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑” เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย”