พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จฯ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รูปภาพบรรยากาศ

อ่านต่อ