ขั้นตอนการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

สามารถบริจาคสมทบทุนในการบริหารงานและพัฒนาโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ

บริจาคสมทบทุนในการบริหารงานและพัฒนาโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขา สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 1019201191 ชื่อบัญชี มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือผ่านทาง QR Code นี้เท่านั้น เมื่อทำรายการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกรอกรายละเอียดแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจากทางมูลนิธิฯ เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ไปยังข้อมูลที่ท่านได้ทำการส่งให้กับทางมูลนิธิฯ

ช่องทางการบริจาค