ปี 2563

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี การถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก

อ่านต่อ

ปี 2562

โครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน)

๑. หลักการและเหตุผล สถาบันครอบครัวมีความสำคัญยิ่ง เพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม แต่สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพการจราจร

อ่านต่อ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖

“พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

อ่านต่อ

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน 2562”

อ่านต่อ

ปี 2561

แยกตามประเภทโครงการ