พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๕พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๕

๓ เมษายน ๒๕๖๒โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)