ประวัติทั่วไป

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการทหาร และเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองของไทย ชื่อเสียงของท่านเกิดขึ้นจากความภักดี และความซื่อสัตย์ที่แสดงออกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นบุตรคนที่ 6 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คน จากครอบครัวพัสดีเรือนจำจังหวัดสงขลา
อ่านเพิ่มเติม...

หลังการรัฐประหารในปี 2520 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รมช.มหาดไทย ในปีถัดมาก้าวขึ้นไปเป็น ผบ.ทบ. และในปี 2523 เขาขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในทางการเมือง บนเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี ถึง 3 สมัย
อ่านเพิ่มเติม...

ได้รับการติดยศเป็น ร้อยตรีเปรม ติณสูลานนท์ รบอยู่นาน 4 ปี และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จจนท่านก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในเหล่าทหารม้า ด้วยวัย 48 ปี
อ่านเพิ่มเติม...

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานถึง 8 ปี 5 เดือน ฝ่าฟันมรสุมทางการเมืองและต่อสู้กับความยากจนในชนบท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี
อ่านเพิ่มเติม...

ความเป็นมาของมูลนิธิรักเมืองไทย

    นับตั้งแต่มูลนิธิได้ก่อตั้งมาจนถึงปี ๒๕๔๙ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน "รักเมืองไทย" ไปแล้วรวม ๒๙ แห่ง อาคารเอนกประสงค์ ๑ แห่ง และอาคารหอสมุด ๖ แห่ง รวมเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๘o ล้านบาท บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในทุกภาคของประเทศรวม ๔ ล้านบาท ฯลฯ และนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ได้บริจาคเงินจำนวน ๒o ล้านบาทในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

ความเป็นมาของมูลนิธิรักเมืองไทย

    นับตั้งแต่มูลนิธิได้ก่อตั้งมาจนถึงปี ๒๕๔๙ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน "รักเมืองไทย" ไปแล้วรวม ๒๙ แห่ง อาคารเอนกประสงค์ ๑ แห่ง และอาคารหอสมุด ๖ แห่ง รวมเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๘o ล้านบาท บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในทุกภาคของประเทศรวม ๔ ล้านบาท ฯลฯ และนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ได้บริจาคเงินจำนวน ๒o ล้านบาทในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

ประวัติมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

    มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ การศึกษาของเด็กผู้ยากจนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาใหญ่ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการหาทุนโดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล จัดขึ้นโดยสมาคมนั่งวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ประวัติมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

    มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ การศึกษาของเด็กผู้ยากจนที่อาศัยอยู่บริเวณเขาใหญ่ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการหาทุนโดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล จัดขึ้นโดยสมาคมนั่งวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

“พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดใกล้เคียง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๓๒๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เตรียมพบกับ !!! เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ จัดวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เส้นทางถนนธนรัชต์ สัมผัสบรรยากาศและใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
งานวิ่งที่จะรวบรวมนักวิ่ง "ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร" มารวมตัวกัน
>>> เราจะเปิดรับสมัคร เร็ว ๆ นี้ !! <<<

รายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาสวนยาง ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๑

แผนแม่บท การพัฒนาสวนยางพาราของ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งสาธิตเป็นแหล่งฝึกสอน รวมทั้ง เป็นแหล่งขยายผลส่งเสริมการประกอบอาชีพผสมผสาน ตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม...
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน "เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑"

รายละเอียดเพิ่มเติม...

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

Connected

Subscribe