พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑”” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย  มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๑” เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย”