กิจกรรมในโครงการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่….

ที่มาของโครงการ
                           
                       

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เตรียมพบกับ !!! เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ จัดวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เส้นทางถนนธนรัชต์ สัมผัสบรรยากาศและใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
งานวิ่งที่จะรวบรวมนักวิ่ง “ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร” มารวมตัวกัน
>>> เราจะเปิดรับสมัคร เร็ว ๆ นี้ !! <<<

รายละเอียดเพิ่มเติม…

การพัฒนาสวนยางพารา ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๑

แผนแม่บท การพัฒนาสวนยางพารา ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งสาธิตเป็นแหล่งฝึกสอน รวมทั้ง เป็นแหล่งขยายผลส่งเสริมการประกอบอาชีพผสมผสาน ตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม…